Kulturmiljoner till Sörmland

Sörmlands museúm, Södermanlands hembygdsförbund och Föreningsarkiven i Södermanland och Handikapphistoriska Föreningen får tillsammans knappt två miljoner kronor av Kulturrådets speciella medel för sysselsättningsskapande åtgärder - i det så kallade Acessprojektet. Mest - 900 000 - kronor får Sörmlands museum för projektet ”Moderna historier i samlingarna”.

Södermanlands hembygdsförbund och Föreningsarkiven i Södermanland får 720 000 för att göra hembygdsarkivet tillgängligt.  

Handikapphistoriska Föreningen Funktionshindrades får 330 000 kronor för projektet ”Handikappades livsvillkor i ett historiskt perspektiv”. 

Kulturrådet har fördelat 225 miljoner kronor till sysselsättningsskapande åtgärder som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier i det så kallade Accessprojektet.

Bidragen anser kulturrådet ska skapa minst 684 jobb inom kultursektorn.