Överskott för högskolan

Det gick bättre än väntat för Mälardalens högskola förra året. I alla fall när det gäller ekonomin. Högskolan redovisar ett överskott på 21 miljoner kronor - på en omsättning på runt 700 miljoner. Det är främst tillskott från utomstående forskningsfinansiärer och minskade utgifter för lokaler och pensionsavsättningar som bidragit till det större överskottet