V-protest mot asylomröstning

Vänsterpartiet i Nyköping avstod igår från att delta i omröstningen när kommunstyrelsen sa nej till 113 introduktionsplatser för asylsökande. Och det för att markera att partiet är missnöjt med att kommunägda Nyköpingshem inte följt de direktiv som vänsterpartiet menar att bolaget fått om att bygga fler hyresrätter.

Man har valt att inte agera och då uppstår den här situationen och det här gäller generellt och inte bara för flyktingar.

Det säger vänsterpartiets gruppledare Nicklas Franzén. Han och vänsterpartiet efterlyser också ett samarbete på regional nivå för att kunna ta emot fler asylsökande.