HD beviljar prövning i tvist

Högsta domstolen beviljar så kallat prövningstillstånd i en tvist mellan en privatperson och ett konkursdrabbat företag i Nyköping. Det är företagets konkursbo som begärt så kallad kvarstad för en fordran på 58 000 kronor - alltså att tillgångar skulle säkras.

Kravet på kvarstad har tidigare avslagits både i tingsrätten och i hovrätten.

Men eftersom Högsta domstolen anser att hovrätten bara tagit ställning till en del av överklagandet så blir det nu en ny prövning av fallet.

Bakgrunden till kravet är att privatpersonen har skyddade personuppgifter och att konkursboet befarar att han av den anledningen skulle vara svår att nå för indrivning av skulden.