Parkens fåglar vaccineras

Parken Zoo har tillsammans med nio andra svenska djurparker genom Jordbruksverket ansökt om tillstånd att få vaccinera sina fåglar mot fågelinfluensan H5N1. För Parken Zoos räkning rör det sig i så fall om cirka 250 fåglar som ska vaccineras. H5N1-viruset har nu konstaterats i åtta europeiska länder.

Jordbruksverkets Margareta Tervell är under tisdagen i Bryssel för att just söka tillstånd för svenska djurparkföreningens medlemmar att få vaccinera sina fåglar.