Ofullständig skolplan i Nyköping

Skolplanen i Nyköpings kommun måste diskuteras. Det säger Eva Tunér Ohlsson, ordförande i utbildningsnämnden i Nyköping kommun. Både homosexuella och RFSL i Nyköping, riksförbundet för sexuellt likaberättigande, har kritiserat skolplanen eftersom undervisning kring homosexuallitet inte tas upp i den. Eva Tunér Ohlsson säger att hon inte tror att frågan ens tagits upp inför skapandet av den nuvarande skolplanen.

I en enkät till Nyköpings kommun har RFSL ställt frågor kring hur man i kommunens skolor tar upp sexuell läggning. Av svaren framkommer att kommunen inte alls tar upp de här frågorna i sin skolplan och att man inte heller har några riktlinjer för hur man ska underlätta situationen för homo-, bi- och transsexuella på skolorna. Men nu lovar Eva Tunér Ohlsson att frågan om att ta upp undervisning kring sexuell läggning i skolplanen ska diskuteras av Nyköpings politiker.