Skolsnusket kritiseras

En rapport från Barnombudsmannen visar att många elever är missnöjda med sin skolmiljö. Bland annat är det stökigt i klassrumen, toaletterna är dåligt städade och många kränkande ord används. Det vittnar skolelever om på flera olika skolor i länet.

Barnombudsmannen, BO, har alltså kommit med en rapport där 800 elever runt om i landet har fått svara på frågor om hur de upplever sin skolmiljö. Rapporten heter ”vill man gå på Toa ligger man illa till”, och titeln kommer sig av att många elever säger att de håller sig hela skoldagar på grund av att toaletterna inte städas ordentlig eller för att toalettdörren inte går att låsa. Oroande många har svarat att de inte får vara i fred på toaletten när de är där.

Rapporten berättar också om att många elever upplever att de blir illa behandlade i skolan och att de tvingas utstå kränkande behandling i form av nedsättande kommentarer och ”smeknamn”. Vidare berättar rapporten om stökiga klassrum där många elever upplever att det är svårt att få studiero eftersom ljudnivån är för hög.