Mindre klamydia i landet

Antalet fall av könssjukdomen klamydia minskade, enligt Smittskyddsinstitutet förra året i Sörmland vilket var ett riktigt trendbrott.

Från år 2001 och tre år framåt mer än fördubblades antalet fall av klamydia i länet och nådde 2004 sin topp på nära 1200 smittade. Men förra året minskade antalet fall av klamydia med nära en femtedel till dryga 900. I landet som helhet ökade antalet klamydiafall förra året.