Opererade in fel protes

En läkare vid Nyköpings lasarett opererade i höstas in fel sorts höftprotes på en 51-årig man, nu har sjukhuset anmält händelsen till socialstyrelsen enligt Lex Maria.

I operationssalen som används av ortopedläkarna vid Nyköpings lasarett finns ett skåp med en komplett uppsättning höftproteser av olika sorter och storlekar.

Först under själva operationen bestämmer läkaren vilken slags protes som ska användas och en sköterska går till skåpet för att hämta rätt sort.

När hon kommer tillbaka visar hon upp förpackningen med protesen för läkaren som kontrollerar den. Men i det här fallet fungerade inte rutinerna och fel sorts protes opererades in på 51-åringen.

Det var först efter operationen, när personalen skulle fylla på skåpet och ersätta den protes som använts med en ny, som felet upptäcktes.

Patienten fick opereras om senare på kvällen. Om felet inte hade upptäckts hade det kunnat leda till problem för patienten skriver verksamhetschefen i sin anmälan till socialstyrelsen och en extra operation innebar onödiga risker.

Samtidigt bedömer han att risken är lite för att samma misstag ska inträffa igen. 

Det blir nu socialstyrelsens sak att utreda händelsen.