Nyköping kan sänka skatten

Nyköpings kommun kan sänka skatten, det hävdar intresseorganisationen Skattebetalarnas förening. Enligt Skattebetalarnas förening skulle Nyköpings kommun kunna sänka skatten med 675 kronor per månad för en heltidsarbetande normalinkomsttagare.

Sänkningen är möjlig, enligt föreningen, genom att kommunen sänker sina kostnader för skola och barnomsorg.

Vidare har kommunen, enligt föreningen, åtaganden som inte är lagstadgade där det också går att spara pengar som skulle kunna användas för att finansiera en skattesänkning.  675 kronor motsvarar en sänkning av kommunalskatten, enligt föreningen, på 3 kronor i månaden.