Fartyg kan lägga till även nattetid

Oxelösundshamn kommer nu att kunna ta emot större fartyg även nattetid. Investeringar i bland annat en avancerad lotsbåt och förstärkning av belysningen av farleden gör nu att fartyg på upp till 75 000 ton ska angöra hamnen även under mörker.

Enligt Oxelösunds hamn kommer detta att innebära sänkta kostnader för rederierna på mellan 15 000 och 50 000 dollar per dygn eftersom de nu inte behöver ligga still över natten innan de kan lossa sin last. Ungefär 1000 fartyg om året anlöper hamnen och hamnen är den 6: e största i landet.