Rektor polisanmäler elev

Rektorn vid en skola i Nyköping har polisanmält en elev som haft med sig kniv till skolan. Händelsen inträffade i slutet av januari. Eleven hotade då både elever och personal.

Enligt rektorn så är polisanmälan resultatet av en serie händelser och har inneburit att den polisanmälda eleven tidvis fått undervisning i hemmet. Detta, enligt rektorn, för att skydda andra elever som hotats.