Ungdomar satsar brottsförebyggande

Brottsförebyggande rådet BRÅ: s nystartade ungdomsnätverk i Eskilstuna inleder sin verksamhet ikväll. Nätverket består av två ungdomar från varje gymnasie- och högstadieskola i Eskilstuna och arbetet är frivilligt och sker på fritiden.