Strängnäs klagar på myndighetsbeslut

Elbolaget Strängnäs energi överklagar en dom som gäller en tvist om en enskild kunds anslutningsavgift. Kunden vände sig till Energimarknadsmyndigheten eftersom han ansåg att kostnaden för att ansluta sig var orimligt hög - drygt 40 000 kronor plus moms. Energimarknadsmyndigheten satte ner beloppet till knappt 30 000 kronor. Men nu driver alltså Strängnäs energi frågan vidare till länsrätten.