Hushållens elanvändning ska kartläggas

Energimyndigheten i Eskilstuna vill kartlägga hur de svenska hushållen ser på sin elanvändning. Därför anslår myndigheten nu 2,7 miljoner till två olika forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Det ena projektet går ut på att samla kunskap om hushållens vanor, värderingar och beteende när det gäller elanvändning. I projektet ingår också att se om det finns könsskillnader i elanvändningen.

I det andra kartläggs hushållens vanor när det gäller belysning. Bland annat vilken ljuskvalitet och vilka lampsorter som hushållen köper in, liksom inställningen till lågenergilampor.

Båda studierna är kopplade till mätningar av hushållsel som Energimyndigheten genomför i 400 hushåll i Mälardalen.