80 miljoner i miljöstöd till lantbruket

Runt två tredjedelar av de 2 400 lantbrukarna i Sörmland fick förra året del av EU: s olika miljöstöd. Sammanlagt rör det sig om ungefär 80 miljoner kronor inom ramen för EU: s miljö- och landsbygdsprogram.

Största delen av pengarna, närmare hälften, gick till 1 300 lantbrukare i form av stöd för betesmarker och näst mest, runt 26 miljoner, utgick som stöd för ekologisk odling. Andra stöd gick till kulturmiljöåtgärder och öppna landskap. Ett stort antal lantbrukare fick del av flera olika stöd.