Få turister kommer till Sörmland

Trots rapporter om kraftigt ökad turism i Nyköping som en följd av Skavsta flygplats expansion så ligger Sörmland bland de län som har lägst antal gästnätter på hotell, vandrarhem, campingplatser och stugbyar. Bara fyra län har lägre besökssiffror.

När det gäller ökningen av antalet gästnätter de senaste fem åren så ligger Sörmland något bättre till. Sammanlagt tio län hade en större ökning av antalet gästnätter än Sörmland och exakt lika många hade än lägre ökning. Det skriver kommunerna och landstingens tidning Dagens Samhälle.