Felaktiga bidrag till bönder

Byråkratiska blanketter och väder som går lantbrukarna emot är förklaringar som Lantbrukarnas riksförbunds ordförande i Sörmland ger till den rekordhöga andelen slarv eller fusk som länsstyrelsen förra året hittade bland lantbrukare som får EU-stöd.

Exempelvis hade hela 70 procent av de kontrollerade lantbrukarna som fått bidrag för så kallat miljöbete, vissa marker där det inte fanns en enda ko betande.

Länsstyrelsens statistik över slarv eller fusk med betesstöd under 2005 är närmast häpnadsväckande. Statistiken grundar sig på en kontrollgrupp som ifjol bestod av lantbrukare i Flen och Katrineholm. Storleken på kontrollgruppen är hemlig.

Enligt länsstyrelsen så hade 70 procent av de kontrollerade lantbrukarna med EU-stöd för miljöbete betesmarker som de fick bidrag för där det inte fanns en enda betande ko. Hela 61 procent av lantbrukarna med miljöbete hade så få kor på vissa beten de fick bidrag för att betena höll på att växa igen. 53 procent av lantbrukarna med så kallat gårdsstöd, vilket är den större gruppen av lantbrukare med djur, hade skog, åker eller annan markanvändning på delar av mark som de fick betesbidrag för.

LRF menar att förra året var exeptionellt vädermässigt med en tillväxt på betena som gjorde att antalet kor helt enkelt inte räckte till för att klara igenväxningskraven. Ett stort antal lantbrukare blir nu återbetalningsskyldiga men Bo Rundqvist tror inte att lantbrukare fuskar medvetet.

Per thryrén
per.thyren@sr.se