Tusenlappar till viltskador

Sörmland får 105 000 kronor när naturvårdsverket fördelar pengar på landets län för att förebygga viltskador.

38 miljoner kronor ska Naturvårdsverket fördela under året för att förebygga och ersätta viltskador. I ett första steg delar verket nu ut 15 miljoner kronor som fördelas på länen.

Mest pengar, drygt 2,6 miljoner får Gävleborgs län.  Minst får Kronoberg län 55-tusen.