Kvinnovåldsutredningar tar lång tid

Trots att polisen i landet lovat att snabba på utredningar om våld mot kvinnor så tar utredningarna allt längre tid.

1997 alltså för snart tio år sedan formade Sveriges regerings kvinnofridsgrupp ett uppdrag om att utredningstiderna om våld mot kvinnor skulle kortas - ändå går utvecklingen åt fel håll, skriver Svenska dagbladet idag. Snabbast går utredningarna i Örebro. Där tar en utredning 35 dagar. I Sörmland tar en utredning 53 dagar.