Tågbuller till miljödomstolen

Vid Solåkra- och Bergåkravägen i Gnesta bor husägarna grannar med järnvägsspåret. Det innebär både sömnlösa nätter och problem att vistas utomhus för flera av dem. Men både Banverket och kommunen vägrar att sätta upp bullerplank.

Ett vanligt dygn passerar ungefär 130 tåg alldeles intill deras tomter. Men namninsamlingar och krav på att få bullerplank mot oljudet har inte fått Banverket att erbjuda de som bor i området bullerplank.

Därför bad Kjell Andersson Gnesta kommun om hjälp. Men de ville inte förelägga banverket att sätta upp bullerplank. Det beslutet överklagades till länsstyrelsen, men inte heller där fick kravet gehör.

I ett sista försök att få tystnad har Kjell Andersson, som har sin tomtgräns bara några meter från järnvägsspåret, överklagt kommunens beslut till Miljödomstolen där ärendet nu ligger. 

Kommunens inspektör har mätt upp 95 decibel vid Kjell Anderssons hus. Enligt de riktvärden som finns, alltså inte regler, så ska inga som bor nära ett spår utsättas för över 70 decibel.