Nyköpingsgymnasium får helikopter

En gymnasieskola i Nyköping får en helikopter av Försvarsmakten, det har regeringen beslutat. Försvarsmaktens överskottsmateriel ska efter ett regeringsbeslut överlåtas till gymnasieskolor i landet och därför får gymnasieskolan Flygteknik Technical Training i Nyköping en helikopter 6.

Gymnasiet får full äganderätt till helikoptern samtidigt som Försvarsmakten slipper kostnader för destruktionen, det vill säga att förstöra den. Sammanlagt är det sex stycken helikoptrar som denna gång överlåts till olika gymnasieskolor i landet.