Klotter anmälan via nätet

För att förbättra kvalitén på polisanmälningar om klotter kan fastighetsägare i Eskilstuna, som blivit utsatta för klotter, skicka in sin anmälan via e-post på polisens hemsida.

En liknande möjlighet har skolledningar i Eskilstuna sedan en tid tillbaka.

Genom att anmäla på Internet har fastighetsägaren möjlighet att skicka med till exempel bildunderlag till polisen och svara på de frågeställningar som polisen behöver för utredningen.

Erfarenheten från anmälningar via Internet från skolor har visat sig öka kvalitén på uppgifterna i anmälningarna, enligt polisen.