Böter för städföretag

Ett städföretag i Nyköping hotas av vite, en slags böter, på 25 000 kronor efter en inspektion av arbetsmiljöverket.

Vid inspektionen uppmärksammades en rad brister, bland annat saknades kunskap bland personalen om hur man ska hantera de kemikalier som används. 

Enligt arbetsmiljöverket måste förtaget också upprätta en säkerhetsplan där olika faror med arbetet kartläggs och hanteras.