Hård kritik mot Nyköpingshem

Bostadsbolaget Nyköpingshem får nu hård kritik från kommunledningen för att det byggs för få hyreslägenheter i Nyköping. Trots att kommunen vid tre tillfällen de senaste åren gått ut med direktiv till bolaget att snabbt börja bygga har situationen enligt kommunledningen bara blivit sämre. Men ordföranden i Nyköpingshems styrelse, håller inte med utan tycker att man byggt tillräckligt många nya lägenheter.

Redan 2002 gick kommunen ut med ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Nyköpingshem med krav på att skyndsamt börja bygga nya hyreslägenheter. Kraven från kommunen har sedan upprepats år 2004 och 2005, och kommunstyrelsens ordförande Göran Forssberg går nu ut på nytt med krav på att Nyköpingshem ska bygga fler lägenheter.

Enligt Forssberg så har situationen bara förvärrats sen 2002 med färre lediga lägenheter idag, trots kommunens krav. Bland annat så har kommunen tvingats säga nej till integrationsverkets förfrågan om att ta emot ett drygt 100 tal nya flyktingar, med hänvisning till just bristen på lediga bostäder.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se