"Havsörnen hotad av fågelinfluensan"

Risken för att fågelinfluensan nu även ska nå Sörmland är stor och ornitologen Lennart Vallén tror att havsörnen kan vara hotad av smittan förutom tamfåglar. Det här eftersom det finns risk att de äter fåglar som är smittade av fågelinfluensaviruset.