"Sopor bör tas omhand"

Miljöpartiets Birgitta Eriksson i Eskilstuna anser att det slängs alldeles för värdefulla saker på soptippen i Eskilstuna, saker som hon menar att man skulle kunna använda. Hon menar därför att det behövs en plats på soptippen där saker som fortfarande går att använda kan läggas så att föremålen kan tas om hand om och säljas. Nu undrar miljöpartisten även om Energibolaget tycker att förslaget är genomförbart.