Tidigare våldtäktsmisstänkt kräver skadestånd

Den 76-åriga man som förra året satt häktad misstänkt för grov våldtäkt av en åttaårig pojke i Katrineholm begär nu ersättning från staten efter att ha blivit friad från misstankarna.  

76-åringen satt häktad i nitton dagar men friades helt från misstankar om brott i både tingsrätten och hovrätten.

Nu begär han ersättning för tiden i häktet och för det lidande han fick utstå genom publiciteten i bland annat lokala medier. Han menar att uppgifter i medierna gjorde att andra kunde identifiera honom som den misstänkte.

76-åringen har vänt sig till JK, Justitiekanslern, med en begäran 30 000 kronor i skadestånd. Åklagarkammaren har yttrat till JK och sagt att mannen bör få ersättning.