Förundersökning mot polisen i Eskilstuna

En åklagare vid riksenheten för polismål har inlett en förundersökning med anledning av kritiken om att Eskilstunapolisen gjort för lite för att hjälpa en 17-åring som blev misshandlad och knivskuren i centrala Eskilstuna i början av februari.