Förbifart drabbar landsbygd

Många katrineholmare vill ha östra förbifarten byggd så snart som möjligt för att slippa tung trafik igenom stan. Men samtidigt finns det de som drabbas negativt av den nya vägsträckningen. Ett par som drabbas hårt av detta är Vera och Bo Larsson som har fött upp hästar vid Uppsala gård utanför Katrineholm i 40 år.

Makarna får en ny utsikt när den planerade Östra förbifarten byggs. De vet inte om de kommer att kunna fortsätta med sin verksamhet och tror att gårdarna utanför stan kan komma att drabbas av vägen.

Vägverket har skickat brev till markägare och arrendatorer om att de ska börja med arkeologiska undersökningar och mätningar av marken där vägen ska dras fram. Det ska bli markägarsammanträde och vägplanen ska ställas ut under hösten. Vägbygget ska starta 2008 men projektledaren själv på vägverket tror inte det blir av förrän 2009 2010.