Ingen försäljning av Gästabudsstaden

Det ser inte ut att bli någon försäljning av det kommunala IT-bolaget Gästabudsstaden i Nyköping. Förslaget att sälja bolaget väcktes för snart ett år sedan av två moderater som ansåg att bolagets verksamhet med utbyggnad av bredband inte är en kommunal fråga utan att detta bäst sköts av enskilda företag. Men i tjänstemännens förslag till beslut som politikerna i fullmäktige diskuterar nästa vecka avslås motionen.

Motivet att behålla Gästabudsstaden i kommunens ägo är bland annat att konkurrensskäl samtidigt som marknadens intresse för bolaget bedöms som svalt.