Näringslivsklimat ska utredas

Eskilstuna kommun ska ta reda på vad företagen tycker om det lokala näringslivsklimatet. För första gången genomför de lokala näringslivsorganisationerna, Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun en gemensam enkätundersökning - Eskilstunabarometern.

Meningen är att 1 300 företag med mellan 2 och 50 anställda ska få säga vad de ser som bra och dåligt för den egna tillväxten, men också vilka planer de har för framtida tillväxt och vilket stöd de tycker att kommunen bör ge.

Målet är att enkäten ska leda till konkreta aktiviteter och åtgärder som planeras och genomförs av oss som står bakom den.

Eskilstunabarometern ska vara årligen återkommande och ett komplement till andra företagsenkäter som görs, till exempel av Svenskt Näringsliv.