Fler nya partier registrerade

85 nya partier har registrerat sig hos Valmyndigheten inför höstens val. Det är betydligt fler än inför de senaste valen. Totalt säger sig 237 partier vilja ställa upp i valet till riksdagen, landstingen eller kommunfullmäktige på olika håll. De flesta är lokala partier. I Sörmland har ett nytt parti registrerats och det är avhoppare från vänsterpartier som registrerat det lokala partiet Trosa radikaler.

Carl Otto Björkling på Valmyndigheten säger till ekot att en orsak till det stora antalet nya ansökningar kan vara uppmärksamheten kring nya partier som gjort att många påmints om möjligheten att registrera sig