Klartecken för kameror i bussarna

Bussbolaget Connex har fått tillstånd till kameraövervakning i bussar som trafikerar tätorten i Eskilstuna. Det har Länsstyrelsen beslutat. Anledningen är de hot, rån och det våld som under en längre tid drabbat chaufförerna.

Under år 2004 och förra året har Connex redovisat ett 90-tal anmälningar om exempelvis hot, våld och vandalisering. Liknande tillstånd finns redan för bussar och tunnelbanevagnar i andra län. I tillstånds­ärenden väger Länsstyrelsen behovet av kameraövervakning mot allmänna integ­ri­tetsintres­sen.