Hyresnämnden avgör striden om Klosterkliniken

Striden om den nedlagda Klosterkliniken i Eskilstuna fortsätter. Fastighetsägaren Immobilia engineering vill att hyresnämnden avgör tvisten med landstinget om vad som bör göras i fastigheten där landstinget tidigare hade folktandvård.

Landstinget hävdar att det gjort det som krävs för att hindra spridning av amalgam och fick i januari rätt i Miljööverdomstolen, som sa att det räckte att landstinget pluggade igen avloppsrören. Men fastighetsägaren anser att det inte räcker för att återställa fastigheten och kräver tio miljoner kronor i ersättning för att byta avloppsrör och för ersättning för förlorade hyresintäkter.