"Det kan bli svårt att ge vård"

Om fågelinfluensan utvecklas till en världsomspännande epidemi bland människor, en så kallade pandemi, kommer sjukvården i Sörmland att hamna i ett extremt ansträngt läge. För att klara de cirka 125 vårdplatser på sjukhusen i Sörmland som kommer att behövas för svårt influensasjuka så kommer all planerad verksamhet att ställas åt sidan, menar smittskyddsläkare Carl Gustav Sundin.

– Det skulle kunna gå med de prioriteringar där man avslutar all annan verksamhet som inte är akut. Då skulle man frigöra platser. När det gäller hembesöksgrupperna skulle det nog bli svårt att bemanna. 

Om fågelinfluensan utvecklas till en världsomspännande epidemi bland människor beräknas 800 sörmlänningar varje dag under en topp på ett par månader söka hjälp på någon av de influensamottagningar som kommer att ställas i ordning. Ca 125 av de 700 vårdplatserna på sjukhusen kommer dessutom att belägras av sjuka och planerade operationer får vänta.  

Ett 80-tal hembesöksgrupper med läkare och sjuksköterskor kommer att behövas, men smittskyddsläkaren Carl-Gustav Sundin säger att det kommer att bli svårt att täcka mer än hälften av behovet.

Trycket på kommunernas hemtjänster kommer att öka och finns det inte ett influensavaccin blir situationen ännu mer ansträngd eftersom många sjukvårdsanställda själva kommer att bli sjuka. Det är den största risken, säger Carl Gustav Sundin.

- Hela sjukvårdsutvecklingen har gått ut på att effektivisera och minska ner behovet av slutenvård. Det är det stora problemet. Den största risken är personalbristen och vårdplatsbristen och det kan bli problem att ge vård.

Enligt länsveterinär Per Jonsson är risken för att människor ska drabbas av fågelinfluensan väldigt liten. Enligt honom har 93 personer dött av fågelinfluensan i sydostasien och i Turkiet.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se