Galna ko-sjukan i Sverige

Sverige har nu fått sitt första fall av galna ko-sjukan, eller BSE. Jordbruksverket fick på fredagen bekräftelse från England att den ko som misstänktes vara smittad i Västmanland verkligen hade BSE.

Det var en tolvårig ko, som var född på gården utanför Västerås. Gården har varit spärrad sedan Jordbruksverket fick den första indikationen på att djuret kunde ha varit smittat av BSE. Det innebär att inga djur har fått säljas, skickas till slakt eller på annat sätt lämna gården.  

BSE smittar inte från djur till djur, utan via foder som innehåller kött och benmjöl. En utredning pågår för att kartlägga vilket foder djuret kan ha fått under sin livstid.