Fler avvikelser

Trosa kommun har genomfört en undersökning av kvalitet och säkerhet inom kommunens Hälso- och Sjukvård. Undersökningen visar att antalet avvikelser, det vill säga fall av fel, som rapporterades under 2005 ökade med 92 procent jämfört med föregående år.

Antalet fall där vårdtagare ramlat och ibland skadat sig och där en av dessa även avlidit som följ av fallet, ökade med 200 procent.

När det gäller avvikelser av läkemedel, då utebliven dos av mediciner var speciellt vanligt, så ökade antalet fall med 46 procent.

Den sjuksköterska som genomfört undersökningen tror att orsakerna till att antalet avvikelser ökat inom kommunens verksamhet kan bero på att fler fel rapporteras. Dessutom menar sjuksköterskan att det ökade antalet fall av vårdtagare som ramlat även kan bero på att fler vårdtagare som flyttat in på kommunens särskilda boenden har ett sämre allmäntillstånd.