Kvinnofridsplan i Flen dröjde åtta år

Åtta år efter det att ett förslag kom om att skapa en kvinnofridsplan i Flen är kommunen nu färdig. I förslaget föreslås en nollvision som grund för arbetet mot kvinnovåld i kommunen.

I förslaget ingår en utredning om kunskapen bland kommuninnevånarna och de anställda inom Flens kommun om just kvinnovåld och den konstaterar att kunskaperna är bristfälliga.

De Kommunanställda ska därför få utbildning och de som bor i Flen information om kvinnovåld och dess konskekvenser.

Långsiktiga mål är bland annat att allt våld mot kvinnor ska polisanmälas.

På kortare sikt föreslås bättre hjälp till kvinnor som utsätts för våld men också behandling för de män som utövar våldet.