Vill ha hälsoskola

Politiker i Oxelösund vill kunna erbjuda de anställda i kommunen möjligheten att gå i en hälsoskola. Vid en mätning förra året visade sig att just Oxelösund hade det högsta ohälsotalet i länet.

Ohälsotalet är ett mått på hur omfattande utbetalningen av socialförsäkringar är, exempelvis sjukpenning.

Oxelösund har ett ohälsotal på 64 dagar i åldern 20-64 år och genomsnittet för hela landet ligger på närmare 46 dagar.

Hälsoskolan ska bland annat hjälpa till med att identifiera riskfaktorer och förändra livsstilen bland de anställda.