Salmonellasmittade djur avlivas

Arbetet med att kartlägga salmonellasmittan som hittats på fem sörmländska gårdar fortsätter. Enligt länsveterinär Per Jonsson arbetar man just nu med att ta prover, och med att flytta en del kor och kalvar. En del av djuren måste dessutom avlivas.

Det är fortfarande oklart varifrån smittan kommer. På gårdar i Skåne som har haft problem med salmonella har det visat sig att det är foder från Lantmännens foderfabrik i Åhus som ligger bakom utbrottet.

Inte förrän i mitten av maj, när korna släpps ut på bete, kan den stora saneringen av gårdarna starta. Den beräknas bli mycket omfattande och hålla på ända till hösten.