Överförmyndare granskas dåligt

Många länsstyrelser uppfyller inte grundläggande krav i tillsynen av överförmyndare, säger Riksrevisionen i en kritisk granskning. Länsstyrelsen i Sörmland gör förhållandevis täta kontroller men är dålig på att meddela kommunerna den kritik som riktas mot överförmyndare.

Överförmyndare finns i kommunerna och ska granska bland annat goda män och förvaltare som har till uppgift att sköta andras ekonomi.

Riksrevisionen kritiserar bland annat att länsstyrelsernas inspektioner görs för sällan och att man inte gör något åt brister även när de upptäcks.

Länsstyrelsen i Sörmland är en av få som har relativt täta kontroller men får kritik för att överförmyndarnas dokument inte granskas i tillräcklig omfattning och att man inte meddelar kommunstyrelsen när man har kritik mot överförmyndare.

Enligt Riksrevisionen bör regeringen överväga ett förslag till riksdagen om att införa lagkrav på formell kompetens för dem som väljs till överförmyndare.