Skadliga ljudnivåer diskon och gym

Kommunerna är dåliga på att mäta bullernivåer på konserter, diskotek och gym. Det framgår av en kartläggning som socialstyrelsen har gjort skriver dagens nyheter.

I Eskilstuna överskreds socialstyrelsens riktvärden på tre av fyra ställen när Miljö- och byggförvaltningen gjorde mätningar.

Enligt Anders Jansson på länsstyrelsen i Södermanland prioriterar kommunerna buller från industrier och trafik men man är inte medveten om riskerna med höga ljudnivåer på diskon och gym, säger han till Dagens nyheter.