Tvångsvårdad utan domstolsbeslut

Under tre dagar i februari förra året fick en man i Eskilstuna tvångsvård på psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, trots att det saknades domstolsbeslut om detta.

Mannen hade tidigare tvångsvårdats enligt LPT men ansökan om förlängning som faxats till länsrätten hade inte kommit fram. När misstaget upptäcktes övergick vårdformen till frivillig vård som patienten accepterade.

Socialstyrelsen riktar kritik mot kliniken och vill att man ser över rutinerna men anser inte att det behövs någon disciplinåtgärd eftersom inga tvångsåtgärder eller restriktioner riktades mot patienten under de aktuella dagarna.