7 miljoner plus för länstrafiken

Länstrafiken i Sörmland gick bättre än förväntat förra året. Bolaget hade räknat med ett underskott på tre miljoner men istället blev det ett överskott på fyra miljoner.

Vid länstrafikens bolagsstämma kommer styrelsen föreslå att pengarna ska behållas inom bolaget och inte gå tillbaka till ägarna, dvs. länets kommuner och Landstinget i Sörmland.

Enligt länstrafikens VD, Lars Mattson, är inga särskilda investeringar planerade utan pengarna ska dras av mot tidigare förluster och göra bolaget mindre känsligt för framtida kostnader.