Ingen utredning i Oxelösund

Det ökade intresset för högerextremism och rasism bland yngre ungdomar i Oxelösund verkar ha tagit vuxenvärlden på sängen. Trots att det förekommer olagliga Hitlerhälsningar liksom förbjudna nazistiska symboler på internetchattar på ungdomsgården så har polisen ännu inte startat någon utredning.

Patrik Lidström, kommunens Brå-representant och samordnare för det brottsförebyggande arbete i Oxelösund, tonar ned problemen, han menar att det är positivt att det nu kommer i dagen.

– På ett sätt kan vi vara lite glada att vi har mött dem, för att det indikerar att vi har öppnat upp och tar emot dem och kan ta emot dem i en diskussion. Men det är ju inte acceptabelt när det sätt jag klär eller uttrycker sig på upplevs som kränkande för en annan.

Han kan inte heller uttala sig om huruvida detta har hänt i Oxelösund, eftersom han inte arbetat tillräckligt

Det var i våra sändningar i morse som vi berättade om ungdomar som plivit utslängda från gården för att dom heilat, Hitlerhälsat med armen i vädret inför en flicka med invandrarbakgrund som tog mycket illa upp. Ungdomarna använder sig också av olagliga hakkors när dom chattar på Internet.

Det hela kom mycket hastigt berättar friditdsgårdsföreståndare Maria Veidal:

– Det blev en ganska tydligt explosion, hår rakades av, det var nya kläder och nationalsången som ringsignal på telefonen.

Till skillnad från Patrik Lidström så tycker Maria Veidal definitivt att beteendet har gått över gränsen för brott mot folkgrupp.

Men polisen har ingen utredning på gång utan talar trots dom tydliga signalerna mest om rykten:

– Vi har ingen anmälan nu som vi utreder om hatbrott. Däremot så har vi fått viss information, men det handlar mest om rykten. Vi vet inte hur utbrett det är, säger närpolischef Björn Lidö.

Pär Thyrén