35-åring friad från sexualbrott

En 35-årig man från Nyköping friades idag från anklagelser om att ha utnyttjat en tioårig flicka sexuellt. Enligt domen vid Nyköpings tingsrätt finns flera omständigheter som ger stöd för flickans berättelse, men tingsrätten menar att uppgifter från ett barn måste tolkas med en viss försiktighet. Tingsrätten menar att det inte är styrkt bortom varje rimligt tvivel att han gjort sig skyldig till sexbrott.