Inget jämställdhetsarbete i Sörmlands skolor

Bara ett fåtal skolor i Sörmland har en jämställdhetsplan. I exempelvis Eskilstuna är det bara en skola, Djurgårdskolan, som upprättat en plan.

Det trots att Eskilstuna kommun redan om fyra år, 2010, vill vara en av de mest jämställda kommunerna i landet.

– Det har inte gått så där jättebra, man kan säga att det börjar rulla på nu. Jag gick ut 2004, och när jag tog kontakt med kommunen, så hade man inte kommit igång med jämställdhetsarbetet, säger Marjut Näykki, utbildad genuspedagog i Eskilstuna kommun och arbetar med jämställdhetsfrågor framförallt inom skolan.

Enligt Marjut Näykki så beror trögheten på att det saknas kunskap på olika nivåer inom skolan. Många skolor arbetar redan i dag med vad man kallar värdegrunder där barnen bland annat lära sig respektera och lyssna på varandra. Men, säger Marjut Näykki, det är inte samma sak som att bedriva ett fruktsamt jämställdhetsarbete. För att göra det kärvs ett långsiktigt idogt arbete med barn, föräldrar och lärare i samarbete, menar hon.

Efter en rundringning som SR Sörmland gjort till olika skolor i länet visade sig att bara ett fåtal av dem hade en jämställdhetsplan eller arbetade aktivt i form av projekt för att öka kunskapen om jämställdhet på sin skola.  

– Man få nog börja när barnen är riktigt små, att säga att det går bra för killar och tjejer att göra samma saker. Små flickor måste få leka med både Barbie och bilar, säger Amelie och Ida som går på Djurgårdsskolan i Eskilstuna om hur man bör göra för att få ett jämställt samhälle.  

Magnus Johansson