Eskilstuna kommun JO-anmäls

Eskilstuna kommun JO-anmäls för att ha dröjt med att fatta beslut om personlig assistans till en svårt handikappad man. Mannen led av en neurologisk sjukdom, och avled i en drunkningsolycka på en rehabiliteringsresa. Och nu anmäls kommunen av en anhörig, som menar att olyckan hade kunnat undvikas om mannen fått tillgång till en personlig assistent, men att kommunen förhalat beslutet