Fågelvirus i Sörmland

Uppdaterat 17.00 onsdagen den 8 mars
Den aggressiva formen av fågelinfluensan har konstaterats hos tre viggar som hittats i Oxelösund. Det stod klart efter att Statens veterinärmedicinska anstalt blev klar med prover natten till onsdagen. Fåglarna hittades i ett relativt avgränsat område omkring hamninloppet, öster om Oxelösunds tätort.

Nu görs ytterligare tester för att man ska få veta om det är varianten H5N1, som är den farligaste varianten. Fåglarna hittades i ett relativt avgräsat område omkring hamninloppet, öster om Oxelösunds tätort.

Tomas Svensson, insatschef på Jordbruksverket är inte särskilt förvånad över att fågelviruset upptäcktes i Oxelösund.

- Inte särskilt. Vi kan nog förvänta oss att de smittade områdena följer flyttfågelstråken. I Oxelösund rastar mycket flyttfåglar, säger Thomas Svensson insatschef på Jordbruksverket.

Under ett par dagar har en tillsynsman samlat in döda fåglar i Oxelösund, fem viggar och en sothöna.

Området är smittförklarat och ett område har spärrats av för allmänheten. De centrala delarna av staden är indelade i två zoner: en inre skyddszon med tre kilometers radie och en yttre övervakningszon med tio kilometers radie.

- Vi har spärrats av ett mindre område. Där är det tillträdesförbud. Det finns också ett område där det är restriktioner för transport av fjäderfä och en övervakningszon. En inventering pågår av ytterligare fåglar.

I nordöstra delen av Oxelösund, vid en sötvattensdamm med omgivande sumpmarker, genomförs under dagen med hjälp av hemvärnet sökandet efter ytterligare döda fåglar. 13 man från hemvärnet letar efter döda fåglar.

Risken att det uppptäckts fler döda fåglar är stor, säger Thomas Svensson.

- Det är ju ganska troligt, att det bara skulle finnas de som vi nu hittat är osannolikt.

Allmänheten uppmanas att låta bli döda fåglar.

- Man ska låta bli döda fåglar. Hittar man fåglar ska man ta kontakt med kommunen, SVA eller Länsveterinären.

Ska man hålla sina katter och hundar inne?

- Man kan rasta sina hundar, men man ska se till att de inte kommer åt döda fåglar.

SR Sörmland